Regulamin ośrodka Willa Marta w Szczawnicy

§1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka „Willa Marta”.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji ośrodka, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej ośrodka www.willamarta.pl

§2 Pobyt w ośrodku

 1. W części hotelowej mają prawo przebywać i korzystać z usług osoby, które wypełniły kartę rejestracyjną rezerwacji pobytu w ośrodku.
 2. Osoba przybywająca do ośrodka zgłasza się w dniu przyjazdu w recepcji celem dokonania obowiązujących formalności rejestracyjnych. Podstawą do rejestracji gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisanie karty rejestracyjnej.  
 3. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się  o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 5. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§3 Przedłużenie pobytu

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość ośrodka „Willa Marta” powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 3. Przedłużenie pobytu w pokoju poza godzinę 11.00 bez wcześniejszego uzgodnienia z recepcją ośrodka jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.30, recepcja może naliczyć opłatę za pół doby wynajmu pokoju według aktualnie obowiązującego cennika standardowego.
 4. Gość ośrodka „Willa Marta” nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

§4 Płatności

 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „z góry” w przypadku Gości będących w ośrodku po raz pierwszy. W przypadku odmowy, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Osoba będąca po raz pierwszy Gościem ośrodka nie ma możliwości korzystania z kredytu ośrodka i przenoszenia obciążeń z restauracji na konto pokoju.
 3. Potwierdzeniem wpłaty za pobyt jest faktura wystawiona w recepcji ośrodka.
 4. W przypadku rezygnacji z poszczególnych posiłków lub wcześniejszego wyjazdu nie z winy ośrodka „Willa Marta”, ośrodek nie zwraca wcześniej wniesionej opłaty.

§5 Anulowanie rezerwacji

 1. W przypadku anulacji rezerwacji Uczestnik ponosi koszty w wysokości:
  50% wpłaconego zadatku - rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu;
  75% wpłaconego zadatku - rezygnacja do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu;
  100% wpłaconego zadatku - rezygnacja do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.

§6 Odpowiedzialność Gości oraz Ośrodka

 1. Gość odpowiada materialnie za braki i uszkodzenia spowodowane przez siebie w zajmowanym pokoju oraz na terenie ośrodka. Należność za spowodowane szkody zostanie potrącona na miejscu zgodnie z wyceną.
 2. Ośrodek „Willa Marta” nieodpłatnie udostępnia miejsca na parkingu samochodowym i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, straty lub kradzieże.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pomieszczeniach i pojazdach samochodowych rzeczy, kosztowności i pieniądze.
 4. Wszelkie usterki w wyposażeniu ośrodka oraz wady funkcjonowania urządzeń zauważone przez Gości prosimy zgłaszać w recepcji.
 5. Zabrania się korzystania z dodatkowych urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu pokoju jak: grzałki, maszynki elektryczne, grzejniki itp.
 6. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz  pozostawić w recepcji.
 7. Za zgubiony klucz zostanie potrącona należność w wysokości 30 zł.
 8. Wszelkie indywidualne wyjścia (wycieczki górskie itp.) winny być z przyczyn bezpieczeństwa zgłaszane w recepcji.
 9. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów p. pożarowych.
 10. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Nieprzestrzeganie zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej.
 11. Na terenie obiektu zabrania się: przenoszenia, wynoszenia przedmiotów i wyposażenia pokoi np. (sprzęt, pościel itp.) oraz zastawy z restauracji, niszczenia zieleni.

§7 Cisza nocna

 1. Drzwi wejściowe budynku zamykane są o godz. 22:00, a otwierane o godz. 6:00. Goście  wychodzący wcześniej lub przychodzący później zgłaszają ten fakt w recepcji.
 2. W godz. od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna.
 3. Osoby nie wynajmujące pokoi w ośrodku „Willa Marta” mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do 20:00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.

§8 Dzieci

 1. Rodzice lub opiekunowie dzieci – są zobowiązani do sprawowania szczególnej opieki nad nimi.
 2. Dzieciom do lat 7 recepcja nie wydaje kluczy do pokoi.

§9 Przyjmowanie zwierząt

Mając na uwadze bezpieczeństwo gości ośrodka „Willa Marta” oraz gwarancję wypoczynku ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

§10 Pozostałe

 1. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu ośrodka lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników ośrodka lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 2. Uwagi i wnioski dotyczące ośrodka należy zgłaszać w recepcji lub wypełniając „ankiety hotelowe”.
 3. W przypadku spraw nie objętych niniejszym regulaminem pomocą służy manager  obiektu.

§11 Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Thermaleo Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane przy rejestracji gościa w ośrodku „Willa Marta” dobrowolnie i będą przetwarzane w celu należytej i prawidłowej realizacji usługi hotelowej na podstawie art.23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) lub marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. ustawy. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania poprzez kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szczawnica, dnia 20.07.2017 r.

W trosce o komfort Państwa pobytu w Willi Marta informujemy, iż na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku naruszenia powyższego zakazu zastrzegamy sobie prawo obciążenia gości opłatą za odświeżenie pokoju ustaloną na poziomie ceny dodatkowego noclegu.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARUW wypadku stwierdzenia dymu lub ognia należy:

 • zawiadomić dyżurną pokojową,
 • pracowników ośrodka,
 • recepcję,
 • ewakuować się klatką schodową.

Przypominamy, że podczas zadymienia najwięcej świeżego powietrza znajduje się tuż nad podłogą na wysokości kolan. Ewakuację z pomieszczeń należy przeprowadzić w wypadku zagrożenia na polecenie personelu.

W przypadku stwierdzenia pożaru lub konieczności przeprowadzenia ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie. Personel ośrodka „Willa Marta” jest przeszkolony i przygotowany do udzielenia niezbędnej pomocy i zapewnienia opieki.

© 2014 Thermaleo Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

Atrakcje w sercu Uzdrowiska

Strona wykorzystuje pliki cookie.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem