Skontaktuj się z nami
tel. +48 18 262 22 70

Skontaktuj się z nami: +48 18 262 22 70

Regulamin ośrodka Willa Marta w Szczawnicy

§1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka „Willa Marta”.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji ośrodka, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej ośrodka www.willamarta.pl

§2 Pobyt w ośrodku

 1. W części hotelowej mają prawo przebywać i korzystać z usług osoby, które wypełniły kartę rejestracyjną rezerwacji pobytu w ośrodku.
 2. Osoba przybywająca do ośrodka zgłasza się w dniu przyjazdu w recepcji celem dokonania obowiązujących formalności rejestracyjnych. Podstawą do rejestracji gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisanie karty rejestracyjnej.  
 3. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się  o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 5. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§3 Przedłużenie pobytu

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość ośrodka „Willa Marta” powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 3. Przedłużenie pobytu w pokoju poza godzinę 11.00 bez wcześniejszego uzgodnienia z recepcją ośrodka jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.30, recepcja może naliczyć opłatę za pół doby wynajmu pokoju według aktualnie obowiązującego cennika standardowego.
 4. Gość ośrodka „Willa Marta” nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

§4 Płatności

 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „z góry” w przypadku Gości będących w ośrodku po raz pierwszy. W przypadku odmowy, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Osoba będąca po raz pierwszy Gościem ośrodka nie ma możliwości korzystania z kredytu ośrodka i przenoszenia obciążeń z restauracji na konto pokoju.
 3. Potwierdzeniem wpłaty za pobyt jest faktura wystawiona w recepcji ośrodka.
 4. W przypadku rezygnacji z poszczególnych posiłków lub wcześniejszego wyjazdu nie z winy ośrodka „Willa Marta”, ośrodek nie zwraca wcześniej wniesionej opłaty.

§5 Anulowanie rezerwacji

 1. W przypadku anulacji rezerwacji Uczestnik ponosi koszty w wysokości:
  50% wpłaconego zadatku - rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu;
  75% wpłaconego zadatku - rezygnacja do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu;
  100% wpłaconego zadatku - rezygnacja do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.

§6 Odpowiedzialność Gości oraz Ośrodka

 1. Gość odpowiada materialnie za braki i uszkodzenia spowodowane przez siebie w zajmowanym pokoju oraz na terenie ośrodka. Należność za spowodowane szkody zostanie potrącona na miejscu zgodnie z wyceną.
 2. Ośrodek „Willa Marta” nieodpłatnie udostępnia miejsca na parkingu samochodowym i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, straty lub kradzieże.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pomieszczeniach i pojazdach samochodowych rzeczy, kosztowności i pieniądze.
 4. Wszelkie usterki w wyposażeniu ośrodka oraz wady funkcjonowania urządzeń zauważone przez Gości prosimy zgłaszać w recepcji.
 5. Zabrania się korzystania z dodatkowych urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu pokoju jak: grzałki, maszynki elektryczne, grzejniki itp.
 6. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz  pozostawić w recepcji.
 7. Za zgubiony klucz zostanie potrącona należność w wysokości 30 zł.
 8. Wszelkie indywidualne wyjścia (wycieczki górskie itp.) winny być z przyczyn bezpieczeństwa zgłaszane w recepcji.
 9. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów p. pożarowych.
 10. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Nieprzestrzeganie zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej.
 11. Na terenie obiektu zabrania się: przenoszenia, wynoszenia przedmiotów i wyposażenia pokoi np. (sprzęt, pościel itp.) oraz zastawy z restauracji, niszczenia zieleni.

§7 Cisza nocna

 1. Drzwi wejściowe budynku zamykane są o godz. 22:00, a otwierane o godz. 6:00. Goście  wychodzący wcześniej lub przychodzący później zgłaszają ten fakt w recepcji.
 2. W godz. od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna.
 3. Osoby nie wynajmujące pokoi w ośrodku „Willa Marta” mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do 20:00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.

§8 Dzieci

 1. Rodzice lub opiekunowie dzieci – są zobowiązani do sprawowania szczególnej opieki nad nimi.
 2. Dzieciom do lat 7 recepcja nie wydaje kluczy do pokoi.

§9 Przyjmowanie zwierząt

Mając na uwadze bezpieczeństwo gości ośrodka „Willa Marta” oraz gwarancję wypoczynku ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

§10 Pozostałe

 1. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu ośrodka lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników ośrodka lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 2. Uwagi i wnioski dotyczące ośrodka należy zgłaszać w recepcji lub wypełniając „ankiety hotelowe”.
 3. W przypadku spraw nie objętych niniejszym regulaminem pomocą służy manager  obiektu.

§11 Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO] informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Thermaleo Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 3/30, 00-337 Warszawa.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Thermaleo Plus można skontaktować się za pomocą poczty e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, udokumentowanie usługi dla celów podatkowych. Administrator przetwarza także dane osobowe gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
  W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera Thermaleo Plus – Szczawnica, administrator przetwarza dane osobowe w tym celu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług hotelarskich na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w przypadku dochodzenia roszczeń oraz monitoringu - usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w przypadku wypełnienia obowiązku podatkowego – przepis prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
  Podstawą prawną przetwarzania danych gościa w celu wysyłki newslettera Thermaleo Plus-Szczawnica jest zgoda gościa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 5. Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w przypadku: danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług hotelarskich – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później; danych pozyskanych na podstawie zgody w celu wysyłki newslettera – przez okres ważności zgody na ten cel; danych pozyskanych w związku z monitoringiem – przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie trwale usuwane.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub numeru i serii dokumentu tożsamości jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy o usługi hotelarskie.
 11. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione poprzez portal rezerwacyjny, biuro podróży, klientów korporacyjnych lub innych pośredników, informacje na temat zakresu przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w recepcji willi lub poprzez kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szczawnica, dnia 25.05.2018 r.

W trosce o komfort Państwa pobytu w Willi Marta informujemy, iż na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku naruszenia powyższego zakazu zastrzegamy sobie prawo obciążenia gości opłatą za odświeżenie pokoju ustaloną na poziomie ceny dodatkowego noclegu.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARUW wypadku stwierdzenia dymu lub ognia należy:

 • zawiadomić dyżurną pokojową,
 • pracowników ośrodka,
 • recepcję,
 • ewakuować się klatką schodową.

Przypominamy, że podczas zadymienia najwięcej świeżego powietrza znajduje się tuż nad podłogą na wysokości kolan. Ewakuację z pomieszczeń należy przeprowadzić w wypadku zagrożenia na polecenie personelu.

W przypadku stwierdzenia pożaru lub konieczności przeprowadzenia ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie. Personel ośrodka „Willa Marta” jest przeszkolony i przygotowany do udzielenia niezbędnej pomocy i zapewnienia opieki.

© 2014 Thermaleo Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

Obiekt należy do grupy Pieniny SPA Resort
Atrakcje w sercu Uzdrowiska

Używamy plików cookies

W tej witrynie stosujemy pliki cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, analiz, statystyk, reklamy. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies i podobnych technologii. Więcej w „Informacja o plikach cookies” w Polityce Prywatności. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Poznaj nasze zasady.

Zobacz jak dbamy o Twój komfort i bezpieczeństwo. Czytaj więcej